JAVNI RAZPIS za subvencioniranje izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda ali preureditve hišnega priključka, izvedbe dela hišnega priključka, ter izgradnje in nakupa male čistilne naprave na območju Občine Miklavž na Dravskem polju v letu 2023

15. 6. 2023 Občina M. n. (Uprava)
15.06.2023
Javni razpisi in javni natečaji
15.12.2023 do 23:59
4199-2/2023
15.06.2023
Blaž Rajter, univ. dipl. inž. gradb., svetovalec za komunalo
02 62 96 820