Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Boštjan Repnik
  • Sandi Staklenac
  • Gregor Taks
  • Otilija Petek
  • Vladimir Belšak
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Boris Potrč
  • podpredsednica, Verica Mom
  • članica, Rosvita Ferčal
  • članica, Zdenka Izlakar
  • članica, Sonja Horvat Tušek