POGOJI UPORABE ZEMLJIŠČ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI ALI UPRAVLJAJU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V ČASU VOLILNE KAMPANJE REDNIH LOKALNIH VOLITEV V LETU 2022

20. 9. 2022 Občina M. n. (Uprava)
20.09.2022
Objave in pozivi
Do preklica
041-0009/2022
20.09.2022
Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav., višja svetovalka
026296820