JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV ZAPOSLOVANJA BREZPOSELNIH OSEB V LETU 2022

5. 8. 2022 Občina M. n. (Uprava)
05.08.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2022 do 23:59
4196-0001/2022
05.08.2022
Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka
02/ 62 96 820