Javna razgrnitev predloga Lokalnega energetsko podnebnega koncepta Občine Miklavž na Dravskem polju (LEPK)

26. 4. 2022 Občina M. n. (Uprava)
26.04.2022
Javna naznanila in razgrnitve
26.05.2022 do 23:59
007-5/2021
26.04.2022
mag. Simon Hmelak, univ. dipl. inž. prom., višji svetovalec-vodja komunale
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820