JAVNA OBJAVA O POGOJIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO O PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

18. 3. 2022 Občina M. n. (Uprava)
18.03.2022
Objave in pozivi
31.07.2022 do 00:00
040-0002/2022
17.03.2022
Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav., višja svetovalka
02 62 96 820