JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2024

Predlog proračuna
2024
Spoštovani,
dne 14. 11. 2023 je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju, na svoji 10. redni seji sprejel Predlog Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2024 v prvi obravnavi in ga daje v javno razpravo. 
 
V skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 15/2016, 16/2017-sprem.), je gradivo Predloga Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2024 dano v javno razpravo na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju petnajst (15) dni. Predlog odloka je v priloženem dokumentu.
 
V okviru javne razprave lahko k predlaganemu aktu javnost poda pripombe in predloge. Pripombe se lahko posredujejo pisno ali po elektronski pošti na Občino Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju oziroma na e-naslov obcina.miklavz@miklavz.si. Informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju v času uradnih ur - vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razprave, to je 29. 11. 2023.