Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki - napaka pri obračunu za uporabnike iz občine Miklavž na Dr. polju za april 2023