Naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN Borov gozd

19. 11. 2021 Občina M. n. (Uprava)
19.11.2021
Javna naznanila in razgrnitve
22.12.2021 do 23:59
3503-1/2021
19.11.2021
Aleš Rojko, univ. dipl. prav., višji svetovalec
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820
Pripombe na javno objavo