Predlogi splošnih aktov občine

Javna obravnava predloga Odloka o občinskih cestah
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razprava o Predlogu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razprava o Predlogu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad, d. o. o.
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev predloga Odloka o poimenovanju ulic v naselju Miklavž na Dravskem polju v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev predloga Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poziv k predhodnemu posvetovanju o predlogu Odloka o poimenovanju ulice v naselju Miklavž v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev Predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški Zavod Mariborske lekarne Maribor
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev Predloga Odloka o simbolih Občine Miklavž na Dravsekm polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev Predloga Odloka o predlogah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
JAVNA RAZGRNITEV predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev predloga Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog
Javna razgrnitev - Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
Klikni tukaj za prikaz prilog
JAVNA RAZGRNITEV - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju
Klikni tukaj za prikaz prilog