Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju za leto 2020

16.01.2020 Občina M. n. (Uprava)
16.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
15.02.2020 do 23:59
4192-0001/2020
15.01.2020
Suzana Gomolj, univ. dipl. prav., višja svetovalka
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820