Objava namere za prodajo nepremičnine z neposredno pogodbo

14.09.2020 Občina M. n. (Uprava)
14.09.2020
Javna naznanila in razgrnitve
03.10.2020 ob 23:59
478-27/2020
14.09.2020
Aleš Rojko, univ. dipl. prav., višji svetovalec
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820