Naznanilo o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor - za območje Miklavža (MUV, št. 26/98, 22/16, 27/16, 9/17, 10/17, 16/18)

19.11.2019 Občina M. n.