Namera za oddajo nepremičnine parc. št. 1683/14, k. o. Miklavž na Dravskem polju v najem, s sklenitvijo neposredne najemne pogodbe

6. 6. 2022 Občina M. n. (Uprava)
06.06.2022
Namere, odločbe, pobude
26.06.2022 do 23:59
478-0014/2022
01.06.2022
Aleš Rojko, univ. dipl. prav., višji svetovalec
obcina.miklavz@miklavz.si
02 62 96 820