Obvestilo o objavi javne razgrnitve predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Miklavž na Dravskem polju

15.10.2020 Občina M. n. (Uprava)