Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju

16.01.2020 Občina M. n.
16.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
15.02.2020 ob 23:59
6790-0003/2019
15.01.2020
Suzana Gomolj, univ. dipl. prav., višja svetovalka
obcina.miklavz@miklavz.si
02 /62 96 820
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA
Klikni tukaj za prikaz prilog
BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Klikni tukaj za prikaz prilog
VLOGA, VZOREC POGODBE, IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - KAKOVOSTNI ŠPORT
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - VRHUNSKI ŠPORT
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - ŠPORT STAREJŠIH
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZCI - VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO
Klikni tukaj za prikaz prilog