ZAPORA CESTE - Ulica Kirbiševih (od HŠ 51 do križišča z Zeleno ulico)

14.08.2019 Katarina P.